Consecutiv


Interpretariatul consecutiv constă în redarea orală a mesajului exprimat de un vorbitor. Interpretarea se face după încheierea unei fraze sau a unei idei exprimate de vorbitorul respectiv.
Interpretariatul consecutiv este potrivit pentru situaţii uzuale cum ar fi un discurs, o vizită în străinătate, o discuţie între parteneri de afaceri etc. Un interpret bine pregătit traduce în ambele direcţii, transmiţând mesajul cu aceeaşi intonaţie şi accent ca fiecare vorbitor, fără a adăuga nimic de la el.
În funcţie de situaţie, interpretarea consecutivă se asigură fracţionat, după fiecare frază rostită de vorbitor sau după mai multe minute, caz în care interpretul îşi ia propriile notiţe.
Când alegeţi acest tip de interpretariat trebuie să fiţi conştient/ă de faptul că este util ca interpretul să fie informat din timp despre instituţia dvs. şi despre produsele/serviciile sale. La fel de utilă este şi familiarizarea sa cu prescurtările, termenii tehnici sau politici posibil a se folosi pe parcursul interpretării.
Interpretarea consecutivă necesită mai mult timp, necesarul suplimentar de timp depinzând de calitatea interpretului, de cât de mult i se permite acestuia să rezume discursul care urmează a fi interpretat şi de numărul de limbi în care trebuie să fie redat discursul original.

Simultan


Serviciul de Interpretariat simultan este folosit atunci când persoana care necesită interpretare nu participă în mod direct la procesul de comunicare. Interpretul începe redarea discursului în limba ţintă fără să aştepte ca vorbitorul să termine discursul în limba sursă.
Interpretul care realizează interpretare simultană trebuie să redea integral conţinutul discursului, în timp ce interpretul care efectuează interpretare consecutivă realizează doar în unele cazuri acest lucru, iar în alte cazuri scurtează mai mult sau mai puţin discursul, face un rezumat al lui, redând doar esenţialul.
Interpretarea la cască, indiferent dacă este simultană sau consecutivă, necesită o aparatură scumpă şi un număr mare de interpreţi.
Pentru a oferi randament maxim, un interpret de interpretare simultana nu se va solicita fără pauză o perioadă mai lungă de timp decât 20 minute. În cazul conferinţelor mai lungi se recomandă să se colaboreze cu cel puţin doi interpreţi pentru interpretare simultană, pentru a oferi pe rând fiecărui interpret posibilitatea de a se odihni.

Chouchotage/Whispering


Chouchotage-ul sau interpretarea şoptită este serviciul de interpretariat ideal pentru un context în care o singura persoana sau un grup limitat de persoane nu poate comunica şi înţelege pe deplin limbajul interlocutorilor săi. Din acest motiv se alege un interpret care poate traduce şi sugera în mod rapid şi discret secvenţa lingvistică corectă la momentul oportun.